Almennir skilmálar Ekrunnar ehf

        Ekran ehf.  -  Klettagörðum 19  -  104 Reykjavík  -  Sími  530 8500  -  Vsk nr. 63620

Afhendingatími  


Útkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu 


Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 15:00 til að vera afgreiddar næsta virka dag

Ef panta skal dagvöru þá þarf pöntun að berast fyrir kl. 12:00 til að vera afgreidd næsta virka dag. Allar pantanir sem eru yfir 20.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Ekrunnar.


Útkeyrsla á Akureyri 

Almennar pantanir þurfa að berast fyrir kl. 13:00 til að vera afgreiddar samdægurs. Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 15:00 til að vera afgreiddar næsta virka dag.

Ef panta skal dagvöru þá þarf pöntun að berast fyrir kl. 12:00 til að vera afgreidd næsta dag. Allar pantanir sem eru yfir 20.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Ekrunnar.


Útkeyrsla á landsbyggðinni  


Ekran sendir allar vörur á landsbyggðina með Flytjanda. Allar pantanir sem eru yfir 40.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Ekrunnar. Vara er afhent í næstu vöruafgreiðslu Flytjanda. Ef pöntun nær ekki tilsettu lágmarki greiðir kaupandi fyrir flutning.

Allar pantanir þurfa að berast daginn fyrir brottför.


Vöruskil 

Ef skila á vöru (hver sem ástæðan er), skal kaupandi koma athugasemdum til skila til starfsmanna Ekrunnar innan 48 klst frá móttöku vöru.

Gallaðar eða rangt afgreiddar vörur utan höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar skulu endursendar með Flytjanda. Kreditreikningur er gerður þegar varan kemur í hús.

Hafi vara skemmst í meðhöndlun starfsmanna þriðja aðila (t.d. flutningsaðila) eða misræmi er á milli fjölda afhentra vara og vörufylgisskjali, þarf móttakandi vöru að gera athugasemd við flutningsaðila við vöruafhendingu. 

Reikningsviðskipti

Hafi verið samið um annan greiðslumáta en staðgreiðslu eða greiðslur með greiðslukorti skal Ekran senda út reikning fyrir selda vöru. Gjalddagi reiknings fer eftir viðskiptaskilmálum á milli Ekrunnar og viðskipavina sinna. Reiknast dráttarvextir á reikninga sem greiddir eru eftir eindaga í samræmi við lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Við vanskil reikninga reiknast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags. Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast fjármálasviði Ekrunar innan 10 daga frá útgáfudegi reiknings. Verði ágreiningur um fjárhæð reiknings er viðskiptamanni einungis heimilt að bíða með greiðslu á þeirri fjárhæð sem raunverulegur ágreiningur er um.

Stór hluti af vörusafni Ekrunnar er afgreitt og reiknisfært eftir vigt. Ekran leytast eftir því að afgreiða sem næst þeirri þyngd sem viðskiptavinur pantar. Endanlegur reikningur miðast ávallt við endanlega þynd vörunnar við afgreiðslu.

350 kr. seðilgjald leggst á alla greiðsluseðla.

Öryggisskilmálar

Í netverslun Ekrunnar er tekið við öllum greiðslukortum. Þegar gengið er frá greiðslu fer færslan í gegnum örugga greiðslusíðu Valitor og fær Ekran engar kortaupplýsingar viðskiptavina. Upplýsingar um korthafa eru ekki gefnar upp til þriðja aðila.

Lög og varnarþing

Íslensk lög skulu gilda um viðskiptaskilmála þessa, samninga og eftir atvikum tilboð sem Ekran gerir við viðskiptavini sína. Ágreining um framkvæmd samnings skulu Ekran og viðskiptavinur leitast við að leysa með samkomulagi. Ef ekki næst samkomulag skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Heimilt er að vísa ágreiningi til gerðardóms ef báðir aðilar eru því samþykkir og skulu lög nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma gilda um málsmeðferð fyrir gerðardómi.