Kaka fleki marmara 24sn. 3×1700 g/ks
1104230

Kaka fleki marmara 24sn. 3×1700 g/ks

Marmarakaka, 24 sneiðar, 38x25 cm. Frystivara