Kaka fleki marmara 24 sneiðar 1,7kg (3stk/ks)
1104230

Kaka fleki marmara 24 sneiðar 1,7kg (3stk/ks)

Marmarakaka, 24 sneiðar, 38x25 cm. Frystivara