Kjúklingabringur (90-110g/stk) 4×2,5 kg/ks
1202008

Kjúklingabringur (90-110g/stk) 4×2,5 kg/ks