Nauta hamborgarar dry aged 24x120g [2,88kg/ks]
1230193

Nauta hamborgarar dry aged 24x120g [2,88kg/ks]