Nauta rib eye semi marbl. KG [18/kg/ks]
1230125

Nauta rib eye semi marbl. KG [18/kg/ks]