Nauta rib eye semi marble [18kg/ks]
1230125

Nauta rib eye semi marble [18kg/ks]