Nautahakk 620g/pk
1852395

Nautahakk 620g/pk

Nautgripakjöt.

Næringargildi fyrir 100g