Plastbox lok fyrir 3oz/4oz 100 stk/pk (25 pk/ks)
1407535

Plastbox lok fyrir 3oz/4oz 100 stk/pk (25 pk/ks)

Lok fyrir plastboz 4oz (750520)