Rib eye steikur semi marbled (20x250g) 5 kg/ks
1878150

Rib eye steikur semi marbled (20x250g) 5 kg/ks